Увійти до лав

Членство в ГО «ПБПУ» регламентовано  вимогами Розділу 4 Статуту Організації.

Членами ГО «ПБПУ» на засадах рівноправності можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, віком від 18 років, а також визнають Статут, мету, завдання та напрями діяльності Організації та виконують рішення Правління ГО ПБПУ.

Прийняття в Організацію здійснюється за рішенням Правління ГО «ПБПУ» згідно з письмовою заявою особи, що подається в канцелярію ГО особисто заявником або поштою. В окремих випадках за рішенням Правління заява може буті подана з використанням електронних засобів зв’язку. Форма змісту заяви визначена Правлінням. Факт подачі заяви про членство в ГО підтверджує дозвіл заявника на доступ та використання його персональних даних в питаннях діяльності ГО «ПБПУ».

За зверненням члена ПБПУ може видаватися відповідне посвідчення про членство в Організації.

Щоб увійти у лави організації необхідно:

  • вивчити Статут ПБПУ, усвідомити і погодитись з  метою і завданнями організації;
  • особисто надати або поштою надіслати на адресу Головного осередку ПБПУ заяву про зарахування у члени ПБПУ і залучити до заяви визначений перелік документів (дивись зразок заяви в іншому розділі).
  • на банківський рахунок ПБПУ сплатити разовий вступний внесок в сумі 200 грн, щороку сплачувати членський внесок в сумі 100 грн (банківські реквізити ПБПУ дивись на сайті організації – Розділ «Благодійна допомога»)

Примітка: при відсутності матеріальних можливостей у осіб, що набувають (набули) право членства в ГО “ПБПУ” останні можуть бути звільнені від сплати вступного та членського внесків на підставі поданої в Правління ГО заяви.

Кошти за виготовлення бланку посвідчення члена ГО “ПБПУ” сплачуються замовником посвідчення  в касу підприємства, що здійснює його виготовлення.

Окремо звертаємо увагу, що членами ГО Патріотичне братство прикордонників України можуть бути діючі військовослужбовці України в т.ч. ДПСУ, ЗСУ.

Якщо хтось з посадовців Вашого керівного складу буде протидіяти Вашому волевиявленню стати членом нашої Організації, це слід розцінювати як неправомірне обмеження прав і свобод людини, що є  неприпустимо і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

Так, згідно до Статті 15 Закону України Про Державну прикордонну службу України,  військовослужбовці та працівники Державної прикордонної  служби України можуть бути членами громадських організацій, статутні положення яких не суперечать засадам діяльності Державної прикордонної служби України. Аналогічна позиція є в Статті 17 Закону України «Про Збройні Сили України».

В свою чергу слід врахувати, що Статутні положення ГО ПБПУ не суперечать засадам діяльності ДПСУ, ЗСУ та інших військових і  правоохоронних органів України. Метою діяльності ГО ПБПУ є сприяння в забезпеченні національної безпеки та обороноздатності України.

Зразок заяви на набуття членства у ГО “ПБПУ”